Vitajte na našej stránke

OZNAMY, POZVÁNKY

Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili deti do letných detských táborov, že pri nástupe nebudeme vyžadovať negatívny test na Covid 19. Dieťa prinesie len prehlásenie rodičov o bezinfekčnosti a kópiu preukazu poistenca. Pre športovo-tvorivý tábor od 12.- 16.7.2021 a 2.- 6.8. 2021. 

Pripomíname, že záväzné prihlášky spolu s poplatkom je potrebné doniesť do CVČ do 30.6.2021.

Milí rodičia,

vzhľadom na ukončenie činnosti niektorých záujmových útvarov - tenis, plávanie, počítačová grafika, judo, lyžovanie, angličtina v MŠ, futbal, stolný tenis k 31. máju 2021, Vás prosím o prevzatie 7/8 zaplatených finančných prostriedkov za školné (v mesiaci október čiastočne prebiehala činnosť). V prípade zaplatenia poplatku 88,80 za dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Svit, Vám vrátime celú sumu. Peniaze si príďte prevziať osobne do kancelárie pani Koreňovej počas úradných hodín.