Dokumenty - pre rodičov

Tu si môžete prezrieť a stiahnuť všetky dôležité dokumenty.

o prijatie do CVČ v šk. r. 2020/2021 - dieťa MŠ od 5 rokov a žiak ZŠ do 15 rokov

ŽIADOSŤ

o prijatie do CVČ v šk. r. 2020/2021 - žiak strednej školy do 18 rokov

ŽIADOSŤ

o prijatie do CVČ v šk. r. 2020/2021 - pre dospelú osobu

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka do 18 rokov

doniesť spolu so žiadosťou o prijatie do CVČ

Súhlas so spracovaním osobných údajov dospelej osoby

doniesť spolu so žiadosťou o prijatie do CVČ