KONTAKT

Centrum voľného času Svit 
Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Email
cvc@svit.sk, 

valeria.cernohorska@svit.sk, 

janka.korenova@svit.sk

Telefónne číslo

052/7875 133 - riaditeľka CVČ

052/7875 146 - vychovávateľka CVČ

Mobil

0905 511 980

Riaditeľka: Mgr. Valéria Černohorská 

Vychovávateľky:   Bc. Janka Koreňová

ÚRADNÉ HODINY

 Kontaktný formulár: