,,100 jarných" kilometrov pre všetky generácie

13.04.2019

🙂🍀🐞🐌🐜Ďakujeme všetkým účastníkom prechádzky v prírode v spolupráci mládežníkov z MP, CVČ a Jednoty dôchodcov. Hoci nás nebolo veľa, veríme, že sa stretneme znovu v máji pri ďalšej prechádzke v prírode. Vaše CVČ🍀🌞👪🌞