BROŽÚRKA K 60. VÝROČIU CVČ VO SVITE

19.06.2021

Centrum voľného času vo Svite vydalo k 60-tému výročiu organizovanej záujmovej činnosti detí a mládeže vo Svite brožúrku o Centre voľného času vo Svite. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jej tvorbe.