DEŇ DETÍ

01.06.2020

Všetkým deťom k dnešnému sviatku MDD, prajeme veľa zdravia a krásne dni plné lásky.
Tešíme sa na Vás

CVČ vo Svite