Nemáte ešte rúško? Mesto Vám jedno s radosťou daruje

04.05.2020

V prípade, že nespadáte do vekovej kategórie obyvateľov, ktorým boli rúška od mesta Svit distribuované do schránok a rúško potrebujete, máte možnosť jedno látkové rúško získať
od mesta bezplatne. Stačí si ho prísť osobne vyzdvihnúť do podateľne Mestského úradu Svit. Túto možnosť môžete využiť do času, kým budú rúška k dispozícii. Tieto rúška boli vlastnoručne ušité zamestnancami úradu, Centra voľného času Svit a Mládežníckeho parlamentu Svit. Mesto tým chce pomôcť a podporiť ochranu svojich obyvateľov.

Autor: red. meststkej web stránky