Novinky v ponuke záujmových útvarov pre šk. rok 2018/19

02.09.2018

CVČ Svit ponúka aj tieto nové záujmové útvary na školský rok 2018/2019 pre malých a veľkých

 • Gymnastika pre staršie deti
 • Športové hry
  mix rôznych športových činností a ZUMBA
 • Mladý filatelista
  zber a výmena poštových známok
 • Dámsky klub
  viacgeneračné tvorivé dielne - ženy aj dievčatá
 • Turisticko - orientačný
 • Tvorivý čitateľ
  klub tvorivého čítania a písania pre 1. a 2. stupeň