Obnovenie činnosti v CVČ od 10. 5. 2021

06.05.2021

Oznamujeme žiakom, rodičom a členom záujmových útvarov, že vzhľadom na zaradenie okresu Poprad podľa školského covid automatu do ružovej zóny, teda do I. stupňa varovania, bude od 10. mája 2021 prebiehať výchova a vzdelávanie v CVČ prezenčnou formou. Činnosť záujmových útvarov však ovplyvňujú obmedzenia Ministerstva školstva VVaŠ SR, podľa ktorých nie sú povolené kontaktné tímové športy, v prípade individuálnych športov sa umožňuje vykonávať činnosť len v exteriéri pri dodržaní hygienických opatrení. Plaváreň Svit zostáva naďalej zatvorená. Z tohto dôvodu záujmové útvary basketbal, futbal, plávanie, judo a gymnastika nebudú v prevádzke. Ostatné záujmové útvary otvárame. Bližšie informácie k činnosti jednotlivých ZÚ Vám podajú vedúci záujmových útvarov.

ŠKOLSKÝ COVID AUTOMAT