Olympiáda anglického jazyka 2021

26.05.2021

Dňa 25.5.2021 sa v budove mestského úradu konala olympiáda v anglickom jazyku pre 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník ZŠ. Zúčastnili sa jej obidve základné školy zo Svitu, ZŠ Batizovce, ZŠ Štrba a ZŠ s MŠ Štefana Náhalku, Liptovská Teplička. 

Výsledky:
3. ročník ZŠ
1. Juraj Kozler, Spojená škola, Mierová 134, Svit
2. Michal Drozd, Spojená škola, Mierová 134, Svit
3. Paulínka Lumtzerová, ZŠ, Komenského 2, Svit

4. ročník ZŠ
1. Marek Pukač, ZŠ, Štrba
2.Diana Hufová, ZŠ, Batizovce
3. Simona Kupčová, ZŠ s MŠ Štefana Náhalku, Liptovská Teplička

5. ročník ZŠ
1. Matej Habaj, Spojená škola, Mierová 134, Svit
2. Emma Heldáková, ZŠ, Komenského 2, Svit
3. Sofia Sedláková, ZŠ, Komenského 2, Svit


Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie súťaže.