Prednáška o včelách a ich produktoch

26.10.2018

Dňa 23.10.2018 od 14.00 hodiny sa v priestoroch CVČ vo Svite konala prednáška pre deti o včelách a ich produktoch. Pani včelárka Majka Ď. nám predviedla ako sa so včelami pracuje počas celého roka. Je j zaujímavosti boli prednesené skupine 46 detí z miestnych ŠKD vo Svite. Deti zaujala aj ukážkou výroby sviečok, vonných esencií do aromalámp, ktoré si so sebou účastníci odniesli domov. Samostatne si deti vyrobili točené sviečky z medových plátov, ktoré boli vopred pripravené na činnosť s nimi. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe bylinkového čaju a medovníka.

Deti prednáška zaujala a mala veľký úspech. Chceli by sme vyhovieť každému, kto má záujem, avšak kapacitne to momentálne nie je možné, aby nás mohlo na takýchto akciách navštíviť viac detí. Veríme, že v budúcnosti vyjdeme v ústrety všetkým.

Veľké poďakovanie patrí prednášajúcej pani Majke, za jej trpezlivosť a ochotu prísť medzi nás a odovzdať deťom kus zo svojej práce a skúseností.

Ďakujeme aj všetkým účastníkom z miestnych škôl, ich pani vychovávateľkám za pomoc a ochotu. Tešíme sa na budúce aktivity s Vami všetkými.