PROSÍME HLASUJTE

10.06.2021

Prosíme, hlasujte v predajniach TESCO

  • Teplická cesta 3 Poprad a
  • OC FÓRUM Poprad

za projekt mesta Svit Každý deň nový zážitok pre sociálne slabšie deti

Projekt pod názvom Každý deň nový zážitok pre sociálne slabšie deti bol v grantovom programe Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame", zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Cieľom projektu je zabezpečiť športovú a rekreačnú činnosť pre deti zo sociálne slabších rodín (deti žijúce s jedným rodičom, siroty, deti z rodín pracujúcich rodičov s nízkym príjmom, deti z rodín zasiahnutých ťažkou životnou situáciou) formou týždenného detského letného tábora. Centrum voľného času, ktoré bude realizátorom tohto projektu, poskytne deťom výlety do bližšieho a vzdialenejšieho okolia, kde spoznajú kultúrne a prírodné zaujímavosti regiónu. V oblasti športu sa im budú venovať skúsení tréneri a v popoludňajšom čase budú spoznávať jednoduché tvorivé činnosti a vyrábať rôzne darčekové a úžitkové predmety. Aby sme na realizáciu projektu získali maximálnu sumu 1300,-€, potrebujeme podporu verejnosti - zákazníkov v predajniach TESCO. Každý zákazník, ktorý od 14. júna do 11. júla 2021, nakúpi v obchodoch spoločnosti Tesco:

  • Teplická cesta 3 Poprad a
  • OC FÓRUM Poprad

dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Aby ste podporili náš projekt, žetón vhoďte do hlasovacieho boxu C.

Vaše hlasy sa budú spočítavať 3x v priebehu hlasovacej fázy - za prvý týždeň (14.6.-20.6.), následne za druhý a tretí týždeň (21.6.-4.7.) a za štvrtý týždeň (5.7.-11.7.).

Ďakujeme za vaše hlasy.