Vďaka a úcta Vám starším

04.11.2018

Dňa 30.10.2018 sa v CVČ vo Svite uskutočnila akcia v rámci jesenných prázdnin. 

Ako voľnočasovú aktivitu sme si naplánovali v spolupráci mladých členov z CVČ, detí z miestnych škôl a JDS mesta Svit, že sa spolu stretneme
pri príležitosti októbra - ako mesiaca úcty k starším. 

Predtým sme si spolu v klubovni pripravili pre dôchodcov malé pozornonosti a putovali sme za nimi trasou k Domu smútku, kde mali brigádu. Poďakovali sme im a putovali sme ďalej do Domova dôchodcov a denného stacionáru vo Svite. Tam sme pomohli v areáli pohrabať časť lístia a vo vnútri sme dôchodcom zaspievali a obdarili ich malou pozornosťou. Vzájomné stretnutie malo svoj význam: myslieť a byť ohľaduplní aj k starším obyvateľom. 

ĎAKUJEME, že ste vy starší vekom, vaša múdrosť a poznanie zo života je pre nás mladých príkladom.