Staronové záujmové útvary          na šk. rok 2018/19

02.09.2018

CVČ Svit ponúka záujmové útvary na školský rok 2018/2019 pre malých a veľkých


Športové

Basketbal, Futbal, Gymnastika, Lukostreľba, Zjazdové lyžovanie,Plávanie, Hokejbal, Tenis, Judo, Rybársky

Jazykové

Hraj sa s nemčinou MŠ, Hraj sa s angličtinou MŠ. Nemčina pre ZŠ,Nemčina pre dospelých

Kultúrno - umelecké

Farbičky Čarbičky v MŠ, KreŠko - Kreatívny školák

Tínedžeri a dospelí do 30 rokov

Mládežnícky parlament, Bubeníci BATIDA

Prírodovedné

Prechádzky prírodou

Pracovno - technické

Plastikoví modelári, Počítačová grafika, Elektrotechnický

Detské centrum GOMBÍČEK

funguje pod CVČ ako neformálna príležitostná aktivita

chce ponúknuť mamičkám s deťmi na materskej dovolenke rôzne tvorivé aktivity, podľa vlastného výberu. Ďalej je tu aj možnosť cvičenia rodičov spolu s malým dieťaťom pod odborným vedením v telocvični CVČ.