Záujmový útvar " ASTRONÓMIA "

04.04.2019

Záujem o Astronomický záujmový útvar môžete nahlásiť na tel.č. 052/7756764                   mobil: 0905 511 980, prípadne vyplniť kontaktný formulár na webovej stránke CVČ.