LETNÉ TÁBORY

Oznamujeme rodičom, ktorí prihlásili deti do letných detských táborov, že pri nástupe nebudeme vyžadovať negatívny test na Covid 19. Dieťa prinesie len prehlásenie rodičov o bezinfekčnosti a kópiu preukazu poistenca. Pre športovo-tvorivý tábor od 12.- 16.7.2021 a 2.- 6.8. 2021.

Pripomíname, že záväzné prihlášky spolu s poplatkom je potrebné doniesť do CVČ do 30.6.2021.

Prihlášku je potrebné odovzdať do 30. júna 2021 osobne v CVČ spolu s poplatkom a potrebnými dokladmi.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).

STÁLE JE MOŽNOSŤ SA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY CEZ FORMULÁR.

OBSADENOSŤ TURNUSOV

Športovo - tvorivý

12.7. - 16.7. 2021 - plne obsadený 

19.7. - 23.7. 2021 - 16 voľných miest

2.8. - 6.8. 2021 - 4 voľné miesta

9.8. - 13.8. 2021 - plne obsadený

Cyklisticko - turistický

12.7. - 16.7. 2021 - 8 voľných miest

19.7. - 23.7. 2021 - 4 voľné miesta

2.8. - 6.8. 2021 - 18 voľných miest

9.8. - 13.8. 2021 -  11 voľných miesta

Aktuálny stav ku 29.6.2021 11:45