Športové záujmové útvary

Basketbal mini

rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybových hrách

 • tréner: Michaela Drobná

 • veková kategória:

 • miesto: telocvičňa SŠ Mierová, ISKRA ARÉNA

Basketbalová prípravka 

rozvoj pohybových a koordinačných schopností, nácvik herných činností v pohybových hrách

 • tréner: Michaela Grigerová

 • veková kategória: 1. - 4. ročník ZŠ

 • miesto: telocvičňa  SŠ Mierová, ISKRA ARÉNA

Basketbal starší a mladší žiaci

osvojenie si basketbalových zručností, všeobecná a špeciálna telesná príprava, herné činnosti jednotlivca, založenie a úspešné zakončenie rýchleho protiútoku, účasť na turnajoch

 • trénerka: Mgr. Vladimír Ivan

 • veková kategória: 5. - 6. ročník ZŠ

 • miesto: Iskra Aréna, telocvičňa ZŠ Mierová


Plavecký - prípravka

základný plavecký výcvik

 • trénerka: Mgr. Silvia Karabínová, Mgr. Erik Stenchlák

 • veková kategória: 5 - 6 roční MŠ,              1. ročník ZŠ

 • miesto: plaváreň Svit


Plavecký začiatočníci

osvojenie základných plaveckých štýlov - kraul, znak, prsia

 • tréner: Mgr. Silvia Karabínová, Mgr. Erik Stenchlák

 • veková kategória: od 2. ročníka ZŠ

 • miesto: plaváreň Svit

Plavecký II pokročilí

 • tréner: Mgr. Erik Stenchlák
 • veková kategória: od 2. ročníka ZŠ
 • miesto: plaváreň Svit
 • rozvrh: štvrtok 14,30 - 16,00Futbal - prípravka

nácvik a zdokonaľovanie herných činností; všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

 • tréner: Ivan Britaňák

 • veková kategória: 2. - 4. ročník ZŠ

 • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa pri CVČ

Futbal mladší žiaci

nácvik a zdokonaľovanie herných činností; všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

 • tréner: Ivan Britaňák

 • veková kategória: 4. - 6. ročník ZŠ

 • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa ZŠ Komenského

Futbal starší žiaci

nácvik a zdokonaľovanie herných činností, všeobecná a špeciálna telesná príprava, účasť na turnajoch

 • vedúci: kpt. Ing. Rastislav Medvec

 • veková kategória: 7. - 8. ročník ZŠ

 • miesto: futbalový štadión (do 30.10.) telocvičňa ZŠ Komenského


Tenis 

všeobecná a špeciálna telesná príprava, nácvik a zdokonaľovanie tenisových zručností, účasť na turnajoch

 • tréner: Ing. Jozef Bendárik

 • veková kategória: 2. - 8. ročník ZŠ

 • miesto: tenisové kurty (do 15.10.),         Spolcentrum - tenisová hala

 • rozvrh: štvrtok  17,30 - 19,00 
               sobota 11,00 - 13,00 

Zjazdové lyžovanie

všeobecná a špeciálna telesná príprava, všestranný telesný rozvoj, kondičná príprava, príprava na snehu, účasť na súťažiach

 • tréner: Mgr. Erik Stenchlák

 • veková kategória: 3 .- 7. roč. ZŠ

 • miesto: telocvičňa CVČ

 • rozvrh: pondelok,  17,00 - 18,30     
               sobota 8,00 - 11,00 hod.

Gymnastika - prípravka

rozvoj pohybových a koordinačných schopností, základy športovej gymnastiky

 • trénerka: Mgr. Iveta Kukurová, 

 • veková kategória: 5 až 6 ročné deti MŠ, 1. - 2. ročník ZŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ

 • rozvrh: pondelok 15,30 - 17,00    

Lukostreľba

špeciálna telesná príprava, nácvik a zdokonaľovanie lukostreleckých zručností, účasť na turnajoch, tréning integrovaných žiakov

 • tréner: Ivan Šimo

 • veková kategória: 1. - 9. ročník ZŠ, SŠ

 • miesto: telocvičňa pri CVČ

 • rozvrh: streda 15,00 - 17,00, piatok 17,00 - 18,30, sobota 13,00 - 15,00

Judo / Mini Judo

špeciálna telesná príprava, koordinácia pohybov, obratnosť, rýchlosť, postreh, správny telesný a duševný vývoj detí, základy sebaobrany, účasť na turnajoch, integrácia detí

 • tréner: Mgr. Silvia Sedláčková
 • veková kategória: 4 - 7 rokov - Mini Judo
                                 8 - 18 rokov - Judo
 • miesto: DK Svit - Pod Skalkou
 • rozvrh: pondelok, streda 16,30 - 17,30 a od 17,30 - 19,00; piatok 16,30 - 18,00

Cyklistický

špeciálna telesná príprava, koordinácia pohybov, obratnosť, rýchlosť, postreh, zdokonaľovanie sa v jazde na bicykli

 • tréner: Jozef Skokan
 • veková kategória: ZŠ
 • miesto: príroda
 • rozvrh: po dohode

Stolný tenis

špeciálna telesná príprava, koordinácia pohybov, obratnosť, rýchlosť, postreh, zdokonaľovanie sa v hre

 • tréner: Jozef Klein
 • veková kategória:
 • miesto: telocvičňa CVČ
 • rozvrh: utorok 19,30 - 21,00, piatok 18,30 - 20,00, nedeľa 9,30 - 13,00