Záujmové útvary pre deti, mládež a dospelých 

Mládežnícky parlament

príprava a realizácia aktivít pre mládež, tréning organizačných zručností, spolupráca so samosprávou, mládežnícka politika

 • vedúci: Klaudia Kitzová
 • mentor: Bc. Janka Koreňová
 • veková kategória: mládež 14 - 20 roční
 • miesto: CVČ

Tvorivé aktivity pre tretí vek

 • vedúci: Bc. Janka Koreňová
 • veková kategória: 
 • miesto: klubovňa CVČ
 • rozvrh: streda 9,00 - 11,00

Rehabilitačné cvičenia 

 • vedúci: Mária Zentková
 • veková kategória:
 • miesto: telocvičňa CVČ
 • rozvrh: utorok a štvrtok 9,00 - 10,00

Nordic walking 

športovo - ozdravná aktivita, liek pre telo a dušu, forma kompenzačného cvičenia pre športovcov

 • vedúci: Andrea Lumtzerová
 • veková kategória:
 • miesto: príroda
 • rozvrh: pondelok od 9,00 

Tvorivé aktivity pre tretí vek

 • vedúci: Bc. Janka Koreňová
 • veková kategória:
 • miesto: klubovňa CVČ

Angličtina pre dospelých

 • vedúci: Mgr. Patrícia Niedobová
 • veková kategória: 18+
 • miesto: klubovňa CVČ
 • rozvrh: piatok  13,30 - 14,30