Záujmové útvary  platné v šk. roku 2020 / 2021

Záujmové útvary pre deti, mládež a dospelých 

tu         

Jazykové záujmové útvary

   tu         

Kultúrno-umelecké záujmové útvary

tu         

Technické záujmové útvary

tu         

Prírodovedné záujmové útvary

tu         

Športové záujmové útvary

tu